Pricing

Bạn có thể chọn một trong các gói dịch vụ phù hợp mô hình của doanh nghiệp bạn từ danh sách dưới đây

Basic

2,500,000đ

Yearly
 • Giới hạn sản phẩm 30
 • Giới hạn cửa hàng 50MB
 • Use your custom domain
 • Use subdoamin only
 • Quản lý hàng tồn kho
 • POS System
 • Customer Panel
 • Google Analytics
 • Google Tag Manager (GTM)
 • Facebook Pixel
 • Whatsapp Api
 • SEO Sitemap
 • Đa ngôn ngữ
 • Tối ưu hóa Ảnh
Start With (Basic)

Business

4,500,000đ

Yearly
 • Giới hạn sản phẩm 100
 • Giới hạn cửa hàng 150MB
 • Use your custom domain
 • Use subdoamin or custom domain
 • Quản lý hàng tồn kho
 • POS System
 • Customer Panel
 • Google Analytics
 • Google Tag Manager (GTM)
 • Facebook Pixel
 • Whatsapp Api
 • SEO Sitemap
 • Đa ngôn ngữ
 • Tối ưu hóa Ảnh
Start With (Business)

Free

Monthly
 • Giới hạn sản phẩm 5
 • Giới hạn cửa hàng 5MB
 • Use your custom domain
 • Use subdoamin only
 • Quản lý hàng tồn kho
 • POS System
 • Customer Panel
 • Google Analytics
 • Google Tag Manager (GTM)
 • Facebook Pixel
 • Whatsapp Api
 • SEO Sitemap
 • Đa ngôn ngữ
 • Tối ưu hóa Ảnh
Start With (Free)